ABC-rt

ABC-rt: Praktijk voor
Remedial teaching

- Individuele begeleiding
- Studiebegeleiding
- Schrijfmotoriek
voor kinderen en volwassenen

Tel: 06 - 2729 2806

 

Bij ABC-rt staat uw kind centraal

Als je kind niet lekker in zijn/haar vel zit, merk je dat als ouders het eerst op. Het leren rekenen, lezen, spellen, schrijven, etc. wil maar niet goed lukken of er is een leerstoornis geconstateerd bij uw kind. De leermotivatie en het plezier naar school te gaan neemt misschien wel af.
Hoewel de meeste leerkrachten enthousiast en vol goede wil aan de slag gaan, is het soms door de groepsgrootte, het volle onderwijsaanbod of de specifieke hulpvraag van uw kind moeilijk op school de optimale begeleiding te geven.

Samen met u wordt gezocht naar de begeleiding die bij uw kind past, om hem/haar positief te ondersteunen in de leerontwikkeling.
Het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind staat hierbij centraal.

 

 

 

 

ABC-rt is een praktijk voor
- Remedial teaching
- schrijfmotorische training
- studiebegeleiding
- begeleiding van leerlingen
   met een arrangement
in de omgeving van
Den Bosch en Oss.

Begeleidingsmogelijkheden
op maat voor:
- kinderen
- middelbare scholieren
- volwassenen
- midden en klein bedrijf