ABC-rt

ABC-rt: Praktijk voor
Remedial teaching

- Individuele begeleiding
- Studiebegeleiding
- Schrijfmotoriek
voor kinderen en volwassenen

Tel: 06 - 2729 2806

 

Introductie

Greet Nietsch is gediplomeerd Remedial teacher en lid van de L.B.R.T., de landelijke beroepsvereniging. Greet is ook werkzaam als Schrijfmotorisch therapeute in samenwerking met kinderfysio’s in de regio Den Bosch en heeft ervaring in het regulier- en speciaal onderwijs. Ze heeft opleidingen/cursussen gevolgd op diverse terreinen: Remedial teaching; Speciaal onderwijs; Motorische RT en beroepsgerichte cursussen.

 

Greet Nietsch

Ruim 30 jaar draai ik al mee in onderwijsland. Ik kan met plezier terugkijken naar de start ervan in het kleuteronderwijs, waar ik geleerd heb te observeren en ieder kind op niveau te begeleiden. Heel creatief omgaan met de middelen die je hebt.
Via het speciaal onderwijs, de mytylschool heb ik de voordelen van multi-disciplinair werken aan den lijve ondervonden. Samen, vanuit verschillende beroepsvisies, het kind zoveel zelfvertrouwen geven en handvatten bieden dat het met plezier weer aan de slag gaat. Mijn post HBO-opleidingen Speciaal onderwijs en RT aan de Fontys-hogeschool, alle kortere studies/cursussen op onderwijsvlak, maar vooral alle verschillende werkplekken hebben me de theoretische diepgang en stimulans gegeven om mijn praktijk op te richten. Mijn motto: leren moet leuk zijn of worden, zéker als het moeizaam verloopt.

ABC-rt is aangesloten bij het samenwerkingsverband Kindertherapeuten Rosmalen. Vanuit al bestaande praktijken wordt expertise gedeeld op het gebied van:
- kinderfysiotherapie
- orthopedagogie
- psychologie
- logopedie
- psychomotorische- en haptotherapie
- schrijfmotorische therapie
- remedial teaching


ABC-rt is een praktijk voor
- Remedial teaching
- schrijfmotorische training
- studiebegeleiding
- begeleiding van leerlingen
   met een arrangement
in de omgeving van
Den Bosch en Oss.

Begeleidingsmogelijkheden
op maat voor:
- kinderen
- middelbare scholieren
- volwassenen
- midden en klein bedrijf