ABC-rt

ABC-rt: Praktijk voor
Remedial teaching

- Individuele begeleiding
- Studiebegeleiding
- Schrijfmotoriek
voor kinderen en volwassenen

Tel: 06 - 2729 2806

 

Werkwijze

ABC-rt biedt hulp aan kinderen met specifieke leerproblemen. Er wordt planmatig en systematisch gewerkt, met als doelstelling uw kind een steuntje in de rug te geven, zodat het op school meer succes en plezier ervaart.

Bij sommige kinderen is de begeleiding die de school hen kan bieden niet toereikend om de leerproblemen de baas te worden, te verkleinen of te hanteren. Dan is een individuele en intensieve begeleiding een goed alternatief.

ABC-rt begeleidt kinderen met of zonder arrangement van de basisschool en het voortgezet onderwijs.
Dit kunnen kinderen zijn met:
- een leerachterstand bij lezen, taal en rekenen
- schrijfmotorische problemen
- dyslexie en/of dyscalculie
- ADD / ADHD

Volwassenen kunnen ook de behoefte hebben om zich op het gebied van lezen, schrijven en spelling verder te ontwikkelen. Ook voor hen biedt ABC-rt begeleiding op maat. (Zie folder)

Goede communicatie met u en de school van uw kind is belangrijk. Vanuit een vertrouwensband wordt er met uw kind gewerkt. Als uw kind met plezier komt, wordt het samen werken aan zijn/haar achterstand een stukje gemakkelijker.

ABC-rt is een praktijk voor
- Remedial teaching
- schrijfmotorische training
- studiebegeleiding
- begeleiding van leerlingen
   met een arrangement
in de omgeving van
Den Bosch en Oss.

Begeleidingsmogelijkheden
op maat voor:
- kinderen
- middelbare scholieren
- volwassenen
- midden en klein bedrijf